Kommigraphics always works
closely with you at every step of a
well structured procedure of brand
design, so that your views are.

Instrucțiuni de redactare a rezumatului

METODĂ DE TRIMITERE A REZUMATELOR
Rezumatele se vor trimite până la data de 1 Iunie 2021. Rezumatele (în limba română și/sau engleză), redactate conform instrucţiunilor, se trimit prin e-mail, pe adresa: office@dimas.com.ro.
ATENȚIE! Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie!

CONFIRMĂRI
Rezumatele primite până la data de 1 Iunie 2021 inclusiv vor fi confirmate autorilor de către Comitetul Ştiinţific prin e-mail după data de 06 Iunie 2021 şi vor fi publicate în volumul de rezumate al Școlii Oftalmologice de Vară (volum cu ISSN).
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a selecta lucrările în vederea prezentării orale sau e-poster.

FORMA DE PREZENTARE
Forma de prezentare a lucrărilor: oral (ppt, pdf sau înregistrare video) sau e-poster (jpg sau pdf).

Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor orale (ppt, pdf sau înregistrare video) este 15 iunie 2021 pe adresa de e-mail: office@dimas.com.ro
Termenul limită pentru trimiterea e-posterelor este 15 iunie 2021 pe adresa de e-mail: office@dimas.com.ro

INSTRUCȚIUNI DE REDACTARE A REZUMATULUI
Vă rugăm sa respectați următoarele cerințe de redactare a rezumatului:

· maxim 300 cuvinte;

· redactat în limba română și în limba engleză;

· fontul Times New Roman 12, fără aliniat de paragraf sau alte indentări; nu va fi formatat

· redactare cu diacritice

· atat autorul cat si coautorul prezentarilor sunt obligati sa se inregistreze la eveniment, completand formularul de inregistrare, iar la observatii, vor mentiona ca sunt autor/coautor al lucrarii – titlul lucrarii.

REZUMATUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

  • titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spațiile) nu poate fi mai lung de 250 de caractere;
  • numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: inițiale prenume (in cazul bărbaților) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiți titluri profesionale/academice); după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
  • afilierea (secție, instituție, oraș, țara), atât a primului autor, cât și a coautorilor;
  • prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
  • se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
  • textul propriu-zis trebuie să respecte structura cunoscută: introducere, material și metode, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conțină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
  • in cazul prezentărilor film video, rezumatul consta in scurta prezentare nu se acceptă grafice și tabele în rezumat;
  • toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

LUCRĂRI ÎN EXTENSO
Vă rugăm să trimiteţi lucrările in extenso până la data de 10 iunie 2021 prin e-mail, ca fişier ataşat, pe adresa office@dimas.com.ro.
Lucrările în extenso vor fi publicate în volumul IV cu ISBN “Oftalmologia Clinică”.

Materialele nu vor depăși:

· articole originale

· 6 pagini/2.500 cuvinte;

· articole tip trecere în revistă (review) și actualități (update)

· 8 pagini/3500 cuvinte

· articole tip prezentare de caz

· 4 pagini/1.700 cuvinte – note clinice și experimentale

· 3 pagini/1.300 cuvinte – recenzii, articole tip scrisoare către editor, informări asupra unor reuniuni științifice

Titlul și autorii
Titlul trebuie sa fie cat mai scurt, elocvent pentru continutul manuscrisului. Numele autorilor vor fi scrise cu litere de rand, prenumele precedand numele, pentru autori prescurtat, pentru autoare intreg. Afilierea va cuprinde institutia (Universitate si Facultate/Spital) si departamentul pentru fiecare autor.

Figurile si tabelele trebuie inserate echilibrat in text. Fiecare figura sau tabel trebuie sa fie insotite de titlu si legenda. Figurile, numerotate cu cifre arabe, vor avea o latime de 6,5 cm (pentru a se incadra pe o coloana) sau de 13,5 cm (pentru a se incadra pe ambele coloane) si vor fi mentionate in text in paranteza cu caractere drepte (fig. 1).

Figurile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

· fotografiile color scanate la o rezolutie de minim 300 dpi si prelucrate ulterior pe calculator, fisier original (*.TIFF, *.JPG);

· imaginile color (desene, grafice) realizate pe calculator (in alb-negru cu contrast), cu text lizibil, mentionate in text, fisier original (*.XLS, *.CDR);

· prelucrarea imaginilor trebuie redusa la minimum, fiind acceptate doar scalari si/sau eventual modificari ale contrastului si luminozitatii;

· adaugarea de indicatori/marcaje care sa permita identificarea anumitor puncte de interes este permisa;

· acestea vor fi insotite de o legenda adecvata;

· modificarile imaginilor susceptibile a altera semnificatia acestor nu sunt acceptate.